Print page

Сompany representatives

Head Office

16, 1-5, Verhnyaya Krasnosel'skaya St., Moscow, 107140, Tel: +7 (495) 771-60-38, info@transles.biz

Regional representations

City Address Phone/e-mail
St.-Petersburg 5 - 322 Pr.Bakunina, St.-Petersburg 191024
+7(921)638-48-67,
subbotin.spb@transles.biz
Yaroslavl 7А - 25,Pervomayskaya St., Yaroslavl 150000
+7(4852)23-04-97,
zemlyakov.yar@transles.biz
Nizhny Novgorod 2 - 6 Pr.Lenina, Nizhny Novgorod 603011 +7(831) 240-08-59,
nefedova@transles.biz
Krasnoyarsk 49 - 1318, St.Alekseevskaya, Krasnoyarsk 660077 +7(391)200-13-41, +7 (391) 200-13-41,
sitnikova.kras@transles.biz
Irkutsk 15 - 705, Chkalova St., Irkutsk 664025 +7 (3952) 48-86-70
firsov.irk@transles.biz
Khabarovsk 22 - 108 St.Shevchenko, Khabarovsk 680000
+7 (4212) 30-31-04 , +7 (4212) 30-31-06,
ushkov@transles.biz